Satıcının ürünlerinin satış rakamlarına göre ürünlerinin durumları hakkında yapası gerekenler hakkında nasıl bir yol izleyeceği hakkında bilgi verilir.