Satıcının isteği dogrultusunda tedarikçileri ile XML entegrason yapılır. Böylece sistem üzerinden istediği siparişi tedarikçisine bildirebilir.